قالب یخ نوشابه


خرید محصول
قالب یخ نوشابه 2عددی
اختراع هوشمندانه جهت قرار گرفتن ساده یخ در بطری ها با دهانه کوچک
جنس عالی بدون بو
ضد تجزیهقیمت این محصول 6000 تومان

خرید محصول