دستگاه لوله باز کن2عددی DrainWig


خرید محصول
دستگاه لوله باز کن2عددی DrainWig

این وسیه با قرار گرفتن در چاه باعث می شود که لوله فاظلاب جرم نگیرد و بسته نشود

قیمت2عدد این محصول 15000 تومان

 
خرید محصول